Živé vysílání

Realitní sály (REALITYFEST)

Sál Zenit

Panelové diskuse a přednášky na realitní témata, REALITYBEZOBALU a další

Stream, dotazy řečníkům a program zde.

Sál Tycho

Panelové diskuse na realitní témata, Ženy v realitách a další…

Stream, dotazy řečníkům a program zde.

Sály Aquarius + Taurus

Osobní i profesní rozvoj, workshopy platinových partnerů konference

Stream, dotazy řečníkům a program zde.

Sály s finančními tématy (FINfest)

Sál Meridian

Panelové diskuse na finanční témata, soutěž aplikace roku a další.

Stream, dotazy řečníkům a program zde.

Sál Nadir

Panelové diskuse na finanční témata a další.

Stream, dotazy řečníkům a program zde.