Katastr nemovitostí, dostupnost a digitalizace

Katastr nemovitostí, dostupnost a digitalizace

  • Jak ovlivnila digitalizace katastrálního operátu dostupnost údajů katastru?
  • Co znamená veřejnost katastru a jaká má omezení?
  • Mohou být údaje katastru dostupné jako tzv. otevřená data?
  • V jakých formách a za jakých podmínek lze  získat údaje z katastru?
  • Lze údaje získané z katastru používat zcela libovolně nebo má jejich další použití svá pravidla?

Videozáznam živého streamu.