AML – strašák nebo ochrana?

AML – strašák nebo ochrana?

Michal se podívá na věc zejména z pohledu všech právních omezení. Naopak, Lukáš ačkoli právník, podívá se na problém z pohledu praktického. A paní magistra, jedna z čelních představitelů FAU (Finančně analytického útvaru Vám poví, jaký postih vyfasujete za to, že se nebudete řídit tím, co Vám kolegové říkají. Tato diskuse je zaměřena nejen na majitele RK, ale na všechny makléře, protože ať chcete či nechcete, musíte se AML řídit stejně jako všichni, co se v realitách pohybují.