Pavel Rakouš

Vedoucí oddělení realitní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj

Pavel Rakouš

Vedoucí oddělení realitní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj

Životopis

Ing. Bc. Pavel Rakouš (*1964) pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) od roku 1996 po předchozí praxi na městském úřadu ve funkci tajemníka a později jako zástupce starosty pro majetek a investice. Na MMR pracoval postupně v řadových referentských funkcích stejně jako ve funkcích poradce ministra, ředitele odboru či jiného vedoucího pracovníka, většinou v oblasti bytové politiky, veřejných dražeb, hospodaření s majetkem a legislativy. Aktuálně je vedoucím oddělení realitní činnosti, hlavní osobou, která připravila na MMR návrh zákona o realitním zprostředkování, který je od března 2019 připraven k projednání v poslanecké sněmovně. Dozoruje také činnost akreditovaných osob, které mohou poskytovat vzdělání a přezkoušení v profesní kvalifikaci „obchodník s realitami“.

Uvidíme se na REALITYfestu a na FINfestu