INVESTIKA

INVESTIKA, investiční společnost, a.s. je nebankovní investiční společností s licencí České národní banky, která nad ní rovněž vykonává dohled. INVESTIKA je zřizovatelem, iniciátorem a manažerem fondů kolektivního investování.

Naše společnost využívá dlouholetých zkušeností svého managementu v oblasti cenných papírů a investování do nemovitostí. Náš tým má za sebou mnoho let praxe v renomovaných finančních institucích: ABN AMRO, Commerzbank, CSFB, Česká spořitelna, ČSOB, HSBC Bank plc, Všeobecná úvěrová banka a dalších. V rámci našeho angažmá v těchto společnostech jsme nabyli rozsáhlé znalosti z oblasti cenných papírů a kapitálových trhů včetně investičního poradenství, financování i fúzí a akvizic. V realitní oblasti čerpáme z více než 15ti leté zkušenosti s nemovitostním trhem a více než jedním milionem zobchodovaných metrů čtverečních komerčních nemovitostí. Díky naší historii disponujeme kvalitním právním i daňovým zázemím nezbytným k dosažení atraktivního výnosu.

INVESTIKA je správcem podílového fondu – INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, který svým podílníkům přináší díky investicím do kvalitních nemovitostních aktiv pravidelný a dlouhodobý výnos. Koncentrujeme se na investice především do nemovitostních aktiv na území České republiky. Tato nemovitostní aktiva jsou typicky zastoupena administrativními budovami, multifunkčními centry, rezidenčními objekty nebo hotely. Majetek fondu spravujeme s odbornou péčí – kvalifikovaně, čestně a odpovědně, v nejlepším zájmu investorů.