Organizační informace pro partnery konference FINfest EFPA

Pro řečníky

 • Řečníci mají vstup na konferenci zajištěn a nemusí se nikde registrovat.
 • Mají vstup i na Afterparty (účast je nutné potvrdit na email lucie.bechnikova@efpa.cz).
 • Prezentace dodejte ve formátu ppt nebo pdf (MS Power Point pro PC) nejpozději do pátku 15. listopadu 2019, rozměr 16:9. V nekomerčních sálech používejte Šablonu.
 • Specifikujte obratem, pokud máte další technické požadavky (např. prezentace aplikace z mobilu/tabletu, apple).
 • Používejte výhradně připravené konferenční notebooky. Pokud je nutné použít vlastní notebook nebo jiné prezentační zařízení, neodpojujte připravený notebook sami. Přijďte včas a vyzkoušejte připojení s technikem/kameramanem v sále.
 • Natáčíme a zaznamenáváme výstup z projekce. Prezentace budou zveřejněny.
 • Zvukař řečníkům na začátku připraví klopový, hlavový nebo ruční mikrofon.
 • V sálech jsou k dispozici hostesky a ukazují čas.
 • Účastníci mají možnost pokládat dotazy a hodnotit v konferenční aplikaci.

Aktuální program konference.

Sály KC ve virtuální prohlídce.

Komerční workshopy, 30 minut

 • Během vašeho workshopu je možné rozdat účastníkům další materiály a v sále instalovat banner – vše je ale nutné po skončení workshopu v průběhu pauzy uklidit.
 • Vybavení sálu: notebook, kde připravíme Vaši prezentaci, prezentér, projekce, ozvučení výstupu z projekce.

Panelové diskuse a nekomerční program

 • Okruhy řeší s předstihem moderátor diskuse. Prezentace připravujte v ppt šabloně FINfest EFPA (viz Šablona).
 • Vybavení sálu: notebook (Windows + MS Power Point), mikrofony, prezentér, projekce, režie vč. technika (ve vybraných sálech), překlad (ve vybraných sálech).

Afterparty

Po oficiálním konferenčním programu následuje v prostorách KC Afterparty, na kterou je potřeba mít speciální vstupenku.

Konferenční aplikace

 • odkaz ke stažení do mobilního telefonu: https://eventee.co/event/78750

Wi-fi připojení k internetu

 • pro vystavovatele: finfest@efpa.cz (heslo 20finfest19efpa)

Vstupenky

 • Řečníci mají vstup zajištěn (nemusí se nikde registrovat).
 • Vstupenky potřebují všichni, kteří na konferenci přijdou (vč. podpory na vystavovatelských místech) a jsou nepřenosné. Pro techniky, kteří instalují stánek nebo pro hostesky, které nejsou obchodní podporou, vstupenky nepotřebujete.
 • Platinoví a hlavní partneři mají standartně 5 ks vstupenek, partneři mají 2 ks, partneři bez fyzické účasti 1 ks.
 • Účastníky registrujte zde: https://efpa2019.finfest.cz/partnerska-vstupenka/
 • Formulář se uzavře týden před akcí.
 • Pokud byste chtěli využít více vstupenek, neváhejte se obrátit na pechatova@poradci-sobe.cz.
 • Všichni účastníci dostanou jmenovky s barevným rozlišením šňůrek.
 • Potvrzení registrace u vstupu do KC probíhá na základě jména z formuláře.

Vystavovatelé (stánky a stolky), sály

Mapka prostoru s vyznačením partnerských stánků, stolků a vybavení.

Vystavovatelský stolek (úroveň partner)

 • Stolek pro Vaši přípravu Vám bude k dispozici v úterý 19.11. od 16:00 do 19:00 (zajištěn technický výtah) nebo ve středu 20.11. od 7:00 do 8:00
 • Umístění stolku nelze měnit. Na místě konference bude váš stolek označen.
 • Vystavovatelský stolek + 2 židle pro Vás zajistíme. Za stolek si můžete postavit roll-up. Rozměr stolku je 180×45 cm. Ke stolku je možné zajistit TV na stojanu, stojan na letáky apod. dle dohody za příplatek.
 • Místo stolku můžete do rozměru délky 180 cm využít například vlastní pultík.

Vystavovatelský stánek (úroveň hlavní partner)

 • Stánek je ve vlastní režii partnera a měl by zabírat prostor zhruba 2,5 x 2,5 m.
 • Počítejte, prosím, s vlastní instalací stánku v úterý 19.11. od 16:00 do 19:00 (zajištěn technický výtah) nebo ve středu 20.11. od 7:00 do 8:00
 • Stánky musí být odvezeny v den konference 20.11. do 20:00.
 • Umístění stánku nelze měnit. Na místě konference bude prostor pro váš stánek označen.
 • Do stánku je možné si postavit roll-up. Ke stánku je možné zajistit TV na stojanu, stojan na letáky apod. dle dohody za příplatek.

Materiály, slevy a kontakty pro účastníky konference

 • Pro účastníky konference zveřejňujeme elektronické materiály a konferenční slevy na webu a v konferenční aplikaci.
 • Předem zveřejňujeme také konkrétní kontakty na zástupce partnerských společností, kteří budou na akci.
 • Vše posílejte na pechatova@poradci-sobe.cz.

Návozová trasa a parkování

 • Návozová trasa je po pravé straně vjezdu do podzemních garáží, kde je také k dispozici nákladní výtah.
 • Parkování je možné na podzemním parkovišti kongresového centra. Na baru v KC můžete využít car checker parkovacích karet za zvýhodněnou cenu 250 Kč/den. Parkování do 3. hodin zdarma.

Ubytování

 • Nabízíme možnost zlevněné ubytování v Clarion Congress Hotel. Cena standardního pokoje: 90 EUR/pokoj/noc, upgrade na Executive pokoje: + 30 EUR/pokoj/noc. Cena zahrnuje bufetovou snídani, Wi-Fi, čajový a kávový set na pokoji, DPH 15 %, místní poplatky. Cena v tomto období se standardně pohybuje kolem 121 EUR, takže sleva činí 31 EUR.
 • Ubytování je třeba objednávat na email room.cchp@clarion-hotels.cz. Při sdělení hesla “EFPA” bude poskytnuta tato speciální sleva na ubytování.

Catering

 • Zajištěn dopolední a odpolední coffee break a oběd v hotelové restauraci. Pro vstup na oběd je nutné mít viditelně visačku.

Pokyny pro organizátory Clarion

Vybrané organizační požadavky KC:

 • Bez předchozí domluvy není možné nic připojovat do elektroinstalace. Prosím, pokud můžete, zajistěte si vlastní prodlužovací kabel.
 • Jakékoliv podávání občerstvení ze strany vystavovatelů musí být předem domluveno.
 • Lepit plakáty nebo reklamní poutače na stěny či sloupy není dovoleno.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno skladovat jakýkoliv materiál za stánkem.
 • Nepoužité informační materiály, prospekty, prázdné obaly (jako například krabice, přepravky, pytle atd.) a jiný odpad nesmí být ponecháno v postranních uličkách, ani za stánkem během akce a po ukončení akce musí být odstraněny z prostor KC.
 • Protipožární zařízení a čidla klimatizace nesmějí být zakryty.
 • Vrtání, šroubování nebo přibíjení na stěny, stropy nebo sloupy ve výstavním prostoru není dovoleno.
 • Veškeré pronajaté vybavení a prostory včetně podlah, sloupů, stěn apod. musí být na konci akce předány v původním nepoškozeném stavu.
 • Organizátor konference ani jeho dodavatelé nenesou zodpovědnost za předměty nebo zboží ve stáncích. Organizátor konference ani jeho dodavatelé nejsou zodpovědnými za škody nebo za ztrátu vneseného zboží. Vystavovatelům se doporučuje, aby věnovali pozornost vystavovanému zboží v čase přípravy akce a její následné likvidace. Je nezbytné, aby vystavovatelé zajistili stánky proti poškození a krádeži zboží.

Upozorňujeme, že na místě se bude fotografovat a pořizovat videozáznam

 • Tímto bychom Vás chtěli upozornit na skutečnost, že na této akci bude pořizována fotodokumentace, jakož i audio-vizuální záznam. V případě, že nechcete být na fotografiích, resp. audio-vizuálním záznamu zachyceni, vyvarujte se, prosím, fotoaparátům, resp. kamerám a případně na danou skutečnost upozorněte fotografa, resp. kameramana (jsou námi instruováni, takže jsou s touto záležitostí obeznámeni). Fotografie a videozáznam bude použit pro propagaci konference a partnerů konference.

Kontakt:

Alena Pechátová
event manager

mob: 606 330 847
pechatova@poradci-sobe.cz